Úmrtí dlouholetého člena a kamaráda EDUARDA HONDLA

17.02.2014 08:57

Se zármutkem v srdci Vám oznamujeme, že nás navždy opustil jeden z neodmyslitelných členů našeho klubu. Dlouholetý člen a "činovník", kamarád, fanoušek, přítel, prostě součást NEJEN našeho klubu pan EDUARD HONDL.